Inheems gebied Amambaí, 17 maart 2007

Wij, het Guarani-volk, geloven sinds de tijden dat onze diepste wortels ontstonden, dat de natuur leven betekent, zoals de aarde de grond is die wij betreden, met alle vastigheid, zekerheid en zonder angst.

Voor ons volk is het onmogelijk te vergeten dat de aarde de peiler is die heel de natuur en alle leven draagt. Want nadat Tupã de natuur gemaakt had, zag hij dat hij niemand had om de rivieren, de bossen en de bergen te bewonderen. Toen was het dat Hij dacht en de Guarani schiep om alle pracht die hij gemaakt had te laten bewonderen.

Daarom zijn wij de bloem van het land, zoals wij in onze taal zeggen: Yvy Poty.

Wij werden geschapen door de natuur. Daarom staat zij altijd aan onze kant, houdt van ons, voedt ons en brengt door ons, menselijke wezens, leven voort.

Het water, zo kostbaar, zonder kleur en geur, kristalhelder, levend binnen ons, ademt in ons lichaam en verdampt in de lucht. Het vormt wolken van liefde, waaruit de regen valt om de bossen in het groen te kleden, de knoppen te doen groeien. De bloemen brengen parfum voort voor ons universum en voeden de bijen die de zoete honing maken. De vruchten voeden de vogels en andere dieren.

Het bos zorgt voor schaduw en vitamine voor het land en de rivieren, die binnen het lichaam van de aarde stromen zoals het bloed in onze aderen. Maar het wrede kwaad laat het vuur van de dood door het lichaam van de aarde gaan, en dit doet de aderen uitdrogen. In de gloed van het vuur verbrandt haar huid. Het bos huilt en sterft. Het vergif brengt besmetting. Het huisvuil verstikt. Het vee vertrapt de grond. De tractor woelt de aarde om.

Weg van onze gronden horen wij haar huilen en sterven, zonder dat we het Leven te hulp kunnen komen.

Het uur is gekomen om het leven tegen het vuur van de dood te verdedigen. Het leven zoals Tupã dat ons in handen gaf: het leven van de rivieren, van de bossen, van de vogels, van alle dieren, van onze kinderen!

In deze strijd voor het leven moeten we kunnen rekenen op de inzet, de eenheid, de kracht en de moed van alle vrouwen, mannen en kinderen van ons Groot Guarani-Volk.

Onze broedervolken die ook uit dit land geboren werden en die meer dan 500 jaar in hun dromen, liederen, dansen en talen verzet boden, moeten ook voor het leven vechten.

De herinnering aan dit onbevlekte land leeft voort in het geheugen van de stenen, de wateren en het bloed dat in de aderen van elke inwoner van dit continent stroomt.

Ter verdediging van het leven en het land nodigen we ieder uit om dit geheugen vrij te kopen, onze cultuur te leren kennen en met ons te strijden om samen de weg uit te stippelen naar een toekomst van vrijheid.De Horizon is het einddoel, samen op weg gaan de doelstelling.


Commissie van Leiders en Onderwijzers ter Verdediging van de Guarani Kaiowá Rechten.


De Campagne Guarani-Volk, een Groot Volk is een initiatief van de Beweging voor het Leven, het Land en de Toekomst van het Guarani-volk. Het is een voorstel waar iedere belangstellende aan kan bijdragen, om gezamenlijk een nieuwe Geschiedenis op te bouwen die de waarden en de rechten van de Guarani erkent.