Het Guaraní-volk bestaat uit verschillende groepen met dezelfde taal en een onderling nauwelijks verschillende cultuur, die zichzelf, afhankelijk van de regio en de familietak anders noemen. Enkele van die groepen zijn de Pãi-Tavyterã of Kaiowá, Mbyá, Aché of Guayakí, Avá Katu, Avá Guaraníof Ñandeva of Chiripá en de Guaraní occidental in Chaco.

Ondanks de invasie blijven de Guaraní volharden in het kunnen blijven op hun grondgebieden, zelfs in de omgeving van de grote metropolen van de Mercosul (Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt), zoals São Paulo en Porto Alegre, waar hun lokale ruileconomie in sterk contrast staat met het individualistische leven in deze hoofdsteden.

Er bestaat geen complete volksstelling van het exacte aantal Guaraní in Zuid-Amerika. Aan de hand van officiële gegevens en informatie verzameld door de belangrijkste nationale inheemse organisaties kan wel een schatting gemaakt worden. Deze komt neer op ongeveer 225 duizend Guaraní in Zuid-Amerika. Eén van de grootste inheemse bevolkingsgroepen van dat continent.

Bolivia huisvest het grootste aantal Guaraní. Volgens de gegevens van de Asamblea del Pueblo Guarani de Bolivia (de Raad van Guaraní in Bolivia) – een orgaan dat de meer dan driehonderd Guaraní-gemeenschappen van Bolivia rechtstreeks vertegenwoordigd – zou de Guaraní-bevolking ongeveer 80 duizend mensen tellen in het Zuid-Westen, Santa Cruz en een deel van Chaco.

Paraguay is het land met het tweede grootste aantal Guaraní. Volgens een officieel onderzoek, is het aantal Guaraní in Paraguay ongeveer 53.500, die voornamelijk in het oosten van het land wonen, dicht bij de grens met Brazilië en Argentinë.

Daarna volgt Brazilië, waar ongeveer 50 duizend Guaraní wonen. Tot slot wonen er 42 duizend Guaraní in Argentinië, voornamelijk in het noorden van dat land.

Volgens gegevens van het Indianenpastoraat in Brazilië (CIMI) en de Braziliaanse Nationale Stichting voor Gezondheid (FuNaSa) ligt het aantal Guaraní in Brazilië op ongeveer 50 duizend; 40 duizend (ofwel 80%) woont in de staat Mato Grosso do Sul en de andere 10 duizend (ofwel 20%) op oorspronkelijk Guaraní-grondgebied in de staten Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro en een reservaat in Pará.


Argentinië – Populatie: 42.000
Groepen: Mbya and Ava Guarani
Bron: National Institute of Statistics and Census in Argentina

Bolivia – Populatie: 150.000
Groepen: Chiriguano
Bron: Schatting gemaakt door de APG – Asamblea del Pueblo Guarani (Raad van Guaraní), een orgaan dat de meer dan driehonderd Guaraní-gemeenschappen van Bolivia rechtstreeks vertegenwoordigd.

Brazilië – Populatie: 50.000
Groepen: Pãi-Tavyterã; Mbyá; Nhandévaor Chiripá
Bron: Schatting gemaakt door het Indianenpastoraat in Brazilië (CIMI) aan de hand van gegevens van de Nationale Stichting voor Gezondheid (FuNaSa).

Paraguay – Populatie: 53.500
Groepen: Pãi-Tavyterã; Avá Katú; Mbyá; Aché; Guaraní Occidentais, Nhandéva
Bron: Censo Nacional Población y Vivienda del Paraguay (Nationale Volkstelling van Paraguay), op basis van gegevens uit 2002.

Uruguay – Populatie: ?
groepen: De Guaraní verblijven in hun Tekoha, zelfs zonder toestemming van de Staat.