De Campagne ‘de Guarani - een Groot Volk’ is een initiatief van de ‘Beweging voor het Leven, het Land en de Toekomst van het Guarani-volk’, een voorstel open voor iedereen die geïnteresseerd om gezamenlijk een nieuwe Geschiedenis op te bouwen, een geschiedenis die de waarden en de rechten van de Guarani erkent en respecteert.

Kort na de start kon de campagne al rekenen op de medewerking van de organisaties en leiders die in april 2007 aanwezig waren op de Tweede Continentale Vergadering van de Guarani, van de Commissie van Leraren en Leiders van de Guarani-Kaiowá, en van ondersteunende organisaties zoals:

- het Landelijk Indianenpastoraat van Argentinië (Equipe Nacional de Pastoral Aborígene),
- de Landelijke Coördinatie voor Indianenpastoraat van Paraguay (Coordenación Nacional de Pastoral Indígena),
- het Indianenpastoraat CIMI van Brazilië,
- OPAN (Operação Amazônia Nativa, Braziliaanse NGO).

Vanuit Nederland heeft de Stichting Steun CIMI zich aangesloten bij deze Campagne

Als u zich wilt inzetten voor deze campagne of op de hoogte wilt blijven,
stuur dan een e-mail aan:info@indianeninbrasil.nl