Met het woord Tekoha wordt door de Guarani-indianen het traditionele land bedoeld. Echter, dit is meer dan een eenvoudig stuk land waar een groep zich ophoudt of waar het zijn bestaan opbouwt, het is op dit stuk land waar de gehele Guarani cultuur ontstaat.

Volgens belangrijke woordenboeken betekent het woord Teko: het zijn, systeem, wet, cultuur, norm, gedrag, gewoonte, gebruik. In hun Tekoha kunnen de Guarani hun manier van leven uitvoeren.

Een Tekoha wordt gevormd door een uitgebreide familie die autonoom is op sociaal-politiek, economisch en territoriaal gebied, het is de basisstructuur van de Guarani gemeenschap. Elke persoon maakt deel uit van een uitgebreide familie en zij of hij identificeert zich hiermee.

De uitgebreide familie is een groep mensen die verwant zijn aan elkaar, zoals: grootmoeders, grootvaders, vaders, moeders, ooms, tantes, schoonbroers, schoonzussen, zonen, dochters, neven en nichten.


"De sociale organisatie, taal, geloof, tradities, en de rechten van de indianen op het land dat zij traditioneel bezitten, worden door de Unie erkend en verplicht deze om het inheems land af te bakenen, om het te beschermen en om al de benefits ervan te respecteren. "

Artikel 231 uit de Grondwet